СТРАНИЦИ

МУ-София и Alliance4Life срещу агресията в Украйна

Alliance4Life, асоциация на дванадесет водещи научни институции и университети от единадесет държави-членки на ЕС, разположени в Централна и Източна Европа (вкл. Медицински университет – София), се обръща към академичната и научната общност, както и към институциите на ЕС и страните членки на ЕС с следната позиция относно агресията в Украйна.

Партньорите от Alliance4Life категорично осъждат продължаващата агресия на Руската федерация срещу Украйна.

Alliance4Life също така осъжда реакцията на Руската ректорска конференция и изразява надежда, че това не отразява възгледите на академичната общност като цяло в Русия.

Alliance4Life призовава институциите на ЕС и държавите-членки да осигурят адекватни и ефективни механизми за признаване на квалификацията и продължаване на образованието на хората, избягали от Украйна.

Alliance4Life призовава институциите на ЕС и държавите-членки да предоставят финансова подкрепа на изследователските институции в държави-членки на ЕС, желаещи да приемат академични колеги от Украйна.

Alliance4Life кани своите членове да участват в дейности за по-нататъшна подкрепа на Украйна, използвайки възможностите на европейските академични мрежи и партньорства.