СТРАНИЦИ

МУ – СОФИЯ ОРГАНИЗИРА УЕБИНАР НА ТЕМА: МОЕТО ЕРАЗЪМ+ ПРЕЖИВЯВАНЕ – ИСТОРИЯ, КОЯТО ЩЕ ЗАПОМНЯ

МУ-София ще бъде домакин на уебинар с фокус върху програмата на ЕК за мобилност на студенти и персонал, Еразъм+, КД107 – сътрудничество с партньорски държави.

Събитието ще се проведе на 14-ти юли 2020 г. и предвижда да събере участници в мобилности от четири държави извън ЕС – Япония, Мароко, Йордания и Южна Африка, които ще имат възможност да се запознаят помежду си и да обменят опит и знания с колегите си от МУ-София, участвали в рамките на същата програма.

Уебинарът има за цел да представи пред широката аудитория ползите от програма Еразъм+, която спомага за приобщаването на младите хора, споделянето на добри практики и разпространението на успешните резултати в академичната общност.

Линк на поканата в ZOOM – https://zoom.us/j/95817432011pwd=bWJzWTc2NXllWFVuNW01M1ZteldmZz09