СТРАНИЦИ

Медицински университет – София със зелено отличие в световната класация UI GreenMetric World University Rankings 2020

За поредна година МУ-София получи признание за своята устойчива зелена политика в световната класация UI GreenMetric World University Rankings 2020. МУ-София е на 854-то място в световната листа на университетите с най-устойчиво развитие, като само два български университета получават право на участие в издание 2020.

Методиката в класацията обхваща 6 големи раздела с индикатори: Материална учебна база и инфраструктура, Енергия и климатични промени, Отпадъци и пречиствателна система, Водни ресурси, Транспорт в кампуса, както и Качество на обучението.

С развитието на „зелена икономика“ в новите променени условия за висшето образование в Европа, ръководството на МУ-София все повече се фокусира и работи в посока устойчиво развитие и възпитаване на екологични ценности в своите възпитаници и преподавателски колектив.“