СТРАНИЦИ

МУ-София влиза в обединение на 12 водещи изследователски института от Централна и Източна Европа

С мащабна онлайн конференция на 25 май започна проект, обединяващ за 3 години 12 водещи изследователски института от Централна и Източна Европа, сред които и Медицински университет-София. Стратегическото партньорство, наречено Alliance4Life, е в областта на биомедицинските науки и цели да повиши доверието в научните организации от ЦИЕ в международен план, да подобри цялостното управление и култура на включените институти, както и да популяризира на национално ниво тяхната дейност като добър пример в научната дейност. 

Ректорът на МУ-София, акад. Лъчезар Трайков, е член на Управителния съвет на обединението, а зам.-ректорът по международната дейност, проф. Цветалина Танкова, е координатор на проекта за България.

Над 200 гости от 11 държави участваха в събитието, което се реализира в рамките на проекта A4L_ACTIONS по програма Хоризонт Европа на Европейската комисия. Международният алианс от водещи изследователски центрове и университети в областта на биомедицинските науки ще работи интензивно през следващите 3 години за прилагане на ключови стратегии и най-добри практики в сферата на институционалната култура и стратегическото управление в сектора. Участниците са университети, научни академии, болници и изследователски центрове от Чехия, Словакия, Литва, Латвия, Естония, Полша, Унгария, Румъния, Словения, Хърватска и България. 

Такава среда е изключително подкрепяща и мотивираща за нас, защото проблемите ни в този регион до голяма степен са общи, и смятаме, че е лесно да постигнем добро сътрудничество и отворени отношения с партньорите ни. А чрез това ще дойдат и решенията.“, сподели ректорът на МУ-София, акад. Трайков.  

Участниците в обединението планират да инвестират в кариерното развитие на учените и да създадат подкрепяща среда, която да привлече таланти от цял ​​свят. Силен акцент се поставя и върху обществената значимост на научните изследвания и техния иновационен потенциал. Огромна полза за страните-участници ще бъде решимостта на всички участващи партньори да споделят своя опит на национално ниво и да служат като вдъхновение за необходимите национални реформи в политиките за научни изследвания и иновации.

В проекта се включват, в тясно сътрудничество, експерти от отдели „Международна интеграция и проектно финансиране“, „Наука и акредитация“, Университетски електронен и образователен център, „Финансови и човешки ресурси“, „Връзки с обществеността“ и от Централна медицински библиотека на Медицински университет-София.

Конференцията беше официално открита от директора на университета CEITEC Masaryk, Г-н Иржи Нантл (Jiri Nantl), който е и председател на Alliance4Life. Г-н Иржи Нантл представи постигнатите досега резултати и подчерта предизвикателствата в региона през следващите години.

Г-жа Мартина Длабайова, член на Европейския парламент и заместник-председател на комисията по бюджетен контрол (CONT), представи другата страна на медала. Тя се съсредоточи върху собствената си област на опит, която е ефективното използване на средствата, които ЕС инвестира в науката, научните изследвания и иновациите. Г-жа Длабайова представи интересни идеи за сътрудничество между членовете на ЕП и научната общност, които биха могли да допринесат за развитието на изследователската политика на Съюза, и сподели ценна информация от преговорите по програма „Хоризонт Европа“.

Г-н Щефан Вайерс, ръководител на сектор „Разширяване, ERA и програмиране на научноизследователската инфраструктура“ към ЕК, обобщи ключовите послания на програмата „Хоризонт Европа“ и нейните цели относно разширяването на участието и укрепването на Европейската изследователска зона (ERA). 

Г-жа Хенриет ван Айл, която ръководи звеното „Икономически и социални преходи“ в Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации на ЕК“, набеляза целите в рамките на изследователските програми на ЕС в областта на здравеопазването (включително действия за научноизследователска и развойна дейност в контекста на COVID-19).

Научната общност беше представена от еволюционният биолог от световна класа Г-н Павел Томанчак, който наскоро стана новият директор на консорциума CEITEC. Томанчак, прекарал по-голямата част от професионалната си кариера в чужбина, посочи неизползваните възможности в разширяващите се страни и механизмите, чрез които активно участие в институционални съюзи би донесло на научната общност. Координаторът на Алианса, Злата Новотна, представи амбициозния план за действие, който членовете на Alliance4Life имат за цел да изпълнят през следващия 3-годишен период.

В пленарната сесия се включиха 200 участници, представляващи 12-те участващи държави, както и около 80 гости, които не са официални членове на Alliance4Life, но се присъединиха, за да черпят вдъхновение от този успешен международен проект. Пленарната сесия имаше секция за въпроси от публиката и беше обогатена от вдъхновяващи дебати. Сесията беше последвана от заседанието на Управителния комитет на Alliance4Life и следобеда последваха срещи на фокус групите в различни онлайн формати.

„Конференцията беше чудесна възможност за официално представяне на новата фаза от работния план на Alliance4Life, фокусирана върху превръщането на нашите стратегии в конкретни действия. Всеки институт има свои силни страни, които вдъхновяват другите. Заедно можем по-бързо да внедрим най-добрите практики в ЦИЕ и да направим средата за научни изследвания и иновации в региона по-благоприятна“, коментира Злата Новотна, координатор на Alliance4Life.

Информация за пленарната среща ТУК