СТРАНИЦИ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ВЗЕ УЧАСТИЕ В УЕБИНАР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ КИТАЙ – ЕВРОПА

Експерти от Международния отдел на МУ-София взеха активно участие в Уебинар, организиран от Китайския водещ университет Сиан Джиатонг (Xi’an Jiaotong University) на тема „2020 XJTU – CEEC Higher Education Institutions: International cooperation & Exchanges“. Събитието  се състоя на 18 юни  и беше проведено посредством Join Zoom Meeting в контекстта на все по-разширяващата се значимост на съвременни дигитални платформи и онлайн възможности за обучение и споделяне на добри практики в сферата на висшето образование. Университетът Сиан Джиатонг в провинция Xi’an, Shaanxi, Китай, беше виртуален домакин на събитието, в което взеха участие осем университета от Централна и Източна Европа (Егейският в Гърция,  Политехническия в Букурещ, Университет „Асен Златаров“-Бургас, Западния университет на Тимишоара – Румъния, Варшавското училище по икономика SGH, Технологичния университет в Бърно, Чехия, Бургаския свободен университет, Аристотеловия университет в Солун и 3 европейски института (БАН България, Център за енергийни изследвания в Унгария и Института „Belt and Road“ в Унвиверситета в Нови Сад).

МУ-София приветства новите работни контакти, които бяха създадени в резултат на уебинара и твърдо подкрепи идеята на организаторите за бъдещи виртуални работни срещи и съвместни опразователни инициативи.