СТРАНИЦИ

МУ-София с нови препоръки за Horizon Europe

Alliance4Life, верен на мисията си да стимулира институционални промени и да допринася в областта на политиката на ЕС за научни изследвания и иновации, публикува нов официален документ с препоръки за Horizon Europe.

Документът обсъжда конкретно програмата „Разширяване на участието и укрепване на ERA“. Alliance4Life, която представлява 12 водещи научноизследователски институции от 11 разширяващи се страни от ЦИЕ, е реализирала до момента общо 56 разширяващи действия по предходната програма „Хоризонт 2020“. Въз основа на богатия си опит и задълбочено разбиране на нуждите и ситуацията в страните от WIDENING, Alliance4Life формулира предложения към ЕК, националните делегации на Horizon Europe и други заинтересовани страни, участващи в политиката на ЕС за научни изследвания и иновации, които да бъдат взети предвид при бъдещи покани на Програмата WIDENING.

Alliance4Life приветства щедрия бюджет за финансовия пакет WIDENING, както и интеграцията на COST по програмата WIDENING. Основното послание на Alliance4Life обаче се отнася до крайното желано въздействие на инструментите за WIDENING, което ще бъде повишаване на ефективността на НИРД в страните от WIDENING. Следователно мрежовите дейности, обучението и други общи мерки, които обикновено са допустими за действия по WIDENING, трябва да бъдат балансирани с пряката изследователска подкрепа, предоставяна на талантливи и амбициозни експерти и екипи, провеждащи висококачествени изследвания в страните от WIDENING.

Партньори в Alliance4Life:

Masaryk University (CEITEC MU – Central European Institute of Technology), Czech Republic

St. Anne’s University Hospital Brno (FNUSA-ICRC – International Clinical Research Center), Czech Republic

Медицински университет – София (MУС), България

Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences (BMC SAS), Slovakia

Medical University of Łodz (MUL), Poland

University of Zagreb School of Medicine (UZSM), Croatia

University of Tartu (TU), Estonia

Vilnius University – Faculty of Medicine (VU), Lithuania

Latvian Institute of Organic Synthesis (LIOS), Latvia

University of Ljubljana (UL), Slovenia

Semmelweis University (SU), Hungary

Carol Davila University of Medicine and Pharmacy Bucharest (UMFCD), Romania