СТРАНИЦИ

European University INGENIUM

група студенти на обучение

Наши студенти участват в първото лятно училище на INGENIUM

Два пъти годишно Европейският университет INGENIUM организира събитието 10 DAYS OF INGENIUM. Тази година, първото събитие на алианса, част от който е и Медицински университет – София, е домакинствано от Университета за приложни науки в Карлсруе, Германия и Университет „Габриеле д’Анунцио“в Пескара, Италия.

INGENIUM Junior Summer School за студенти, записани в бакалавърска, магистърска и докторска степен от партньорските университети от Италия, Румъния, Германия, България, Ирландия, Финландия, Гърция, Испания, Франция и Швеция започна тази седмица в немския град Карлсруе. 

Преподаватели, служители и представители на ръководния състав на висшите училища също участват като ментори, обучители и лектори. В допълнение към студентската програма са предвидени и множество семинари относно недискриминационното и социално ангажирано висше образование, добри практики в иновативното преподаване, разработването на проекти и работа в групи.

Първото лятно училище на INGENIUM е посветено на подобряването на уменията по език, култура и многообразие, и обединява студенти от всички 10 членове на европейския алианс. В Карлсруе те ще изследват и създават модели, които насърчават интердисциплинарното сътрудничество и междукултурното разбирателство. Чрез интерактивни семинари, лекции и културни дейности студентите ще развият някои основни умения по немски език, ще разширят своята културна компетентност и ще придобият разбиране за европейското общество, от гледна точка на чуждестранния студент в Карлсруе. Програмата цели студентите да усъвършенстват уменията си за академично, лично и професионално израстване, и сътрудничество.

Втората част от 10 DAYS OF INGENIUM разглежда въпроси на тема здраве, благополучие и технологии. Домакин на събитието, което ще се проведе през следващата седмица, в дните от 19-ти до 23-ти юни е университетът в Пескара, Италия. Предвидени са множество презентации, семинари и панелни дискусии по посочените теми, в които освен студенти и преподаватели ще се включат докторанти и изследователи. Алиансът INGENIUM ще организира и специален семинар на Staff Academy за споделяне, обмен и демонстриране на избрани иновативни педагогически методологии от партньорските университети.