СТРАНИЦИ

ОНЛАЙН ЛЕКЦИИ ПО ГЕНЕТИКА – СЪВМЕСТНА ПРОГРАМА С ПАРТНЬОРСКИ УНИВЕРСИТЕТ ОТ ГРУЗИЯ

В катедрата по медицинска генетика към Медицински факултет на МУ – София ще се проведат онлайн лекции, насочени към студентите от партньорския ни университет в Грузия – Европейски университет – Тбилиси. Това е първата съвместна дейност между двете институции съгласно подписано Споразумение за сътрудничество в областта на медицината.

Меморандумът е основа и за други договорки между нашите два университета за обмен на студенти и преподаватели, а също и за други международни събития, конференции и конгреси.

Лекциите ще се проведат в периода 10-21 май 2021 г. чрез платформата Google Meet и обхващат теми от областта на репродуктивната генетика, хромозомни, митохондриални и вродени метаболитни нарушения, организация на човешкия геном.

Водещи преподаватели от наша страна ще бъдат проф. д-р Савина Хаджидекова, проф. д-р Иванка Димова и др.

Работен език на програмата е английски, а накрая студентите ще получат сертификат за участие в онлайн лекции с международен партньор.