СТРАНИЦИ

European University INGENIUM

покана INGENIUM

Покана за кандидатстване за INGENIUM Summer Junior & Senior School

Техническият университет „Gheorghe Asachi“ в Яш, Румъния и Университетът на Руан Нормандия, Франция организират Лятно училище във второто издание на събитията „10 дни на INGENIUM“.

Поканата за участие е към студенти в магистърски програми, докторанти и изследователи в ранна кариера. 

Лятното училище събира студенти и ментори от всичките 10 университети-членове на INGENIUM в Европа, за да изследват, споделят и творят в  пространство за свободно обсъждане, което насърчава интердисциплинарното сътрудничество.

Допустимост:

Участие в програмата могат да вземат студенти от четирите факултета на МУ-София (Медицина, Фармация, Дентална медицина, Обществено здраве).

Докторантите могат да кандидатстват само за Summer Senior School в университетът на Руан Нормандия, Франция

Изисквания:

 • Участниците трябва да са от 1-ви до 5-ти курс на обучение или докторанти; 
 • Минимум B2 ниво на владеене на английски език;
 • Студентите могат да кандидатстват само със служебните си имейли

Документи за кандидатстване:

 • Мотивационно писмо, базирано на внимателно запознаване с проблематиката на програмата на събитията
 • CV
 • Уверение за успех от предходния семестър
 • Доказателство за активности от извънаудиторна дейност 

Ниво на финансиране: Всички разходи по пътуването за лятното училище INGENIUM се покриват от бюджета на проекта. 

Моля, свържете се с местния екип на INGENIUM за подробности.

Теми на летните училища:

 • Junior Summer School, Яш, Румъния – „Print your mind in 3D – Empower Your Creativity“
 • Summer Senior School, Руан Нормандия, Франция –  “Healthy body, healthy campus: Building a sustainable INGENIUM future”

Срокове:

 • Краен срок за кандидатстване: 31 март 2024 г
 • Уведомление за одобрение: 9 април 2024 г 

Румъния

 • Пристигане (студенти и ментор): 19 май 2024 г
 • Времетраене на лятното училище (студенти и ментор): 20 май – 24 май 2024 г
 • Отпътуване от лятното училище (студенти и ментор): 24 май 2024 г

Франция

 • Пристигане (студенти и ментор): 26 май 2024 г
 • Времетраене на лятното училище (студенти и ментор): 27 май – 31 май 2024 г
 • Отпътуване от лятното училище (студенти и ментор): 31 май/ 1 юни 2024 г

Имейл за контакт: erasmus@mu-sofia.bg

Детайлна програма на двете събития:

РУМЪНИЯ

ФРАНЦИЯ

ФОРМА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ