СТРАНИЦИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ С ПУБЛИКАЦИИ

Издателство „Група компании Med Expert“ ви кани за сътрудничество в научни и практически списания „Съвременна педиатрия. Украйна“, „Украинско списание за перинатология и педиатрия“, „Детска хирургия. Украйна „.

Списанията са рецензирани с отворен достъп и са достъпни по електронен път, показват резултатите от съвременните изследвания и научни постижения и са издадени в съответствие със специализирания профил на издателството.

Всички списания са включени в списъка на научните специализирани издания на Украйна, в които могат да бъдат публикувани основни резултати от дисертации и научни трудове. Те са регистрирани в различни научни, справочни и изследователски бази данни.

На статиите е присвоен международният цифров идентификатор на обектите (IDO).

Списанията публикуват различни резултати от научни изследвания, клинични наблюдения, тематични рецензии и се приемат на украински, руски или английски, като се издават в съответствие с правилата за регистрация.

Всички авторски текстове се разглеждат внимателно от членовете на редакционния съвет; всяка статия претърпява независим преглед, специална и литературна редакция.

Пълна информация за списанията можете да намерите тук:

https://med-expert.com.ua/journals/en/publishing-activity-en/sovremennaya-pediatriya-ukraine-en/

https://med-expert.com.ua/journals/en/publishing-activity-en/ukraine-journal-perinatologiya-i-pediatriya-en/

https://med-expert.com.ua/journals/en/publishing-activity-en/hirurgiya-detskogo-vozrasta-publishing-activity-en/

Статии и съпътстващи документи моля, изпращайте на адрес: pediatr@med-expert.com.ua

За въпроси, свързани с публикуването на материалите в списанията, моля, обадете се на:

Офис: +38 044 498-08-80;

Мобилен: +38 097 110-34-20

Шейко Ирина, Главен редактор