СТРАНИЦИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВИРТУАЛЕН МЕЖДУНАРОДЕН ФОРУМ

Руското общество за превенция на неинфекциозни заболявания (РОПНИЗ) отправя покана  за участие с презентация във Виртуалния международен форум  „Научни и педагогически школи по терапия и превантивна медицина“. Форумът ще се проведе на 5-ти октомври 2021г. и е организиран от Руското общество за превенция на неинфекциозни болести (РОПНИЗ).

Уебсайт на организатора: https://ropniz.ru.

РОПНИЗ работи в подкрепа  на лекарите за развитие на образованието и науката повече от 10 години. Председател на организацията е проф. Оксана Михайловна, дмн, която е и директор на Националния медицински център за изследвания, терапия и превантивна медицина към Министерство на здравеопазването на Русия.

По време на виртуалния форум ще се проведе специален симпозиум по темата: „Международно сътрудничество – добри практики за обучение на лекари в областта на терапията и превантивната медицина“, на който може да се присъедините като поканен говорител.

Моля, изпратете информация за заявка за участие във форума и темата на Вашия доклад в срок до 20 юни 2021 г. на следния имейл адрес: SAstanina@gnicpm.ru

Ще бъде осигурен симултанен превод по време на симпозиума.

За повече информация се обадете на телефона на организатора: +7 (499) 553-б8-91.