СТРАНИЦИ

Покана за участие в онлайн школа по професионална комуникация на английски език за студенти по медицина

Първи Московски държавен медицински университет „И. М. Сеченов“, който е успешен партньор на Медицински унивеситет – София, ни кани да участваме в онлайн школата по професионална комуникация на английски език за студентите по медицина към Института по лингвистика и междукултурна комуникация на университета, която ще се проведе на 19–23 октомври 2020 г.

Как правилно да се отговаря на поставените въпроси, как да се подготви високо качество на представяне на научен доклад и как се пишат статии за международни списания, правилно представяне на клинични случаи и всякакви други актуални въпроси и практически препоръки са темите на фокус в онлайн школата по международна интеграция.

Семинарът е организиран в модули по 4 часа всеки. Някои от по-важните теми са:

  • Междукултурна компетентност на лекаря.
  • Писане на статия за международно списание. Писане на абстракт.
  • Участие в научни конференции.
  • Представяне на пациента (международна клинична сесия).
  • Междукултурна комуникация и сътрудничество в медицинската професия
  • Учене (интерактивни лекции) и Обучение (семинари, работа в екип, презентации на проекти и казуси) и др.

Сред водещите имена на лекторите са проф. Ирина Марковина, директор на Института по лингвистика, доц. Александър Зайцев, Джонатан МакФарланд и доц. Ищван Ленарт.

Повече информация относно програмата и начина на записване в онлайн школата е налична ТУК.

Лице за контакт: Дарья Александровна Бугаева, главный специалист

Отдел стратегического развития и интернационализации

Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

Тел.: +7 (495) 622 96 31

Имейл: bugaeva_d_a@staff.sechenov.ru