СТРАНИЦИ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БАН

Организаторите БАН, Съюз на учените в България, Фондация „Наука и образование“ и партньори имат удоволствието да ви поканят да участвате в следните конференции, част от международни научни събития 2020 г., които ще се проведат в Експо център Флора, Бургас на българското Черноморие (ЕС):

Икономика и бизнес, 19-та международна конференция (20-23 август 2020)

Прочетете повече

COVID-19 Теми:

Кризата COVID-19. Икономически и социални предизвикателства.

Образование, изследвания и развитие, 11-та международна конференция (23-26 август 2020).

Прочетете повече

Социална и дигитална трансформация в науката и образованието

Език, личност и общество, 14-та международна конференция (23-26 август 2020).

Прочетете повече

Личност и общество в условията на пандемична криза.

Земеделие и храни, 8-ма международна конференция (26-29 август 2020).

Прочетете повече

Пандемията COVID-19 – въздействие върху храните и селското стопанство

Екология и безопасност, 29-та международна конференция (26-29 август 2020).

Прочетете повече

Реакции на здравните системи на COVID-19

Материали, методи и технологии, 22-ра международна конференция (29 август-1 септември 2020).

Прочетете повече

Новите технологии и предизвикателствата на кризата

Представените доклади ще бъдат публикувани в списания с отворен достъп, част от международни научни публикации.

Тъй като COVID-19 (коронавирус) сега присъства в редица страни, трябва да имаме предвид, че хората от общността може да се сблъскат с трудности при пътуване по света. Затова взехме решение да позволим на участниците да променят вида си на презентация (устно, постер или онлайн) до 20 дни преди реалната дата на конференцията. Онлайн участниците могат да представят устни презентации и плакати; те ще получат всички печатни материали (програма, сертификат и т.н.) от събитието, а документите им ще бъдат публикувани както обикновено. Няма ограничение в броя на разрешените промени в типа на презентация.