СТРАНИЦИ
Еразъмски инфо ден и студенти

Предстои Инфо Ден по Еразъм+

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране“ към Ректората на МУ – София кани всички студенти и преподаватели от университета на 

Информационен ден по #Еразъм+

на 27.02.2024 г. (вторник) от 11.30 часа

в Аудитория 1 на Медико-биологичен комплекс на ул. „Здраве“ №2.

Линк за регистрация – на български ТУК, на английски ТУК.

Програма:

11:30 – Официално откриване от заместник-ректора по международна интеграция чл.- кор. проф. д-р Цветалина Танкова

11:40 – Поздрави от официални гости

12:00 –  Представяне на местния  Erasmus+ екип

12:10 –  Възможности по програма „Еразъм+“, успешните истории на участници

12:50 –  Въпроси и отговори

Информационният Еразъм+ ден ще се проведе като част от комуникационно-разяснителната политика на университета за актуално информиране по отношение настоящите възможности и начини за включване в мобилност в рамките на Програма Еразъм+ за студенти и преподаватели.

Еразъм+ очаква твоята следваща SUCCESS STORY!