СТРАНИЦИ

European University INGENIUM

момент от работната среща на групите

Първа работна среща в МУ – София по проект Европейски университет INGENIUM

Работният екип за България на Европейския университет INGENIUM се събра на първа работна среща в ректората на МУ-София. В екипа участват представители на управленската структура на ниво ректорат и деканати, Централна медицинска библиотека, Департамент за езиково обучение и спорт, както и водещи експерти от преподавателския и административен колектив. В първата година от изпълнението на проекта предстои привличането на студенти от всички обучителни степени и студентски представителства.

Европейският университетски алианс INGENIUM обединява 10 престижни университета под флага на Програмата Еразъм+. Срещата на върха на консорциума преди седмица в Овиедо, Испания, постави основите на работната програма за следващите четири години и очерта разпределението на задачите и постигане на съгласие относно конкретните цели за този период.

МУ – София е начело на ключовия за Алианса работен пакет WP2 „Buiding a cohesive cooperation framework“, който ще създаде стратегическата рамка за общо сътрудничество с обща управленски структури, споделени програми и общи степени. Предвижда се създаване на бакалавърски, магистърски и докторски програми, както и преподавателски и изследователски обмен в различните области на специализация на партньорите.

Проектът бе представен от чл.- кор. проф. д-р Цветалина Танкова, дмн, заместник-ректор по международна интеграция и проектно финансиране, която застава начело на българския екип като академичен координатор.

Новият подход за създаване на споделени междууниверситетски европейски кампуси с общ административен и преподавателски ресурс, с общи програми за обучение, „open degree“ степени и квалификации цели и увеличаването на мобилността между студентите, преподавателите и административния състав на консорциума.