СТРАНИЦИ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНА АНКЕТА СЛЕД ПРИКЛЮЧИЛ ЛЕТЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ ОТ РУСИЯ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

Медицински университет-София проведе проучване сред студентите – участници от Русия след приключване на летния им стаж в клиничните бази на университетските болници, за периода 30 юни – 14 юли 2019 г.

Анкетата съдържа въпроси, свързани с релевантността на академичната програма, разнообразието от клинични бази, даващи възможност на студентите да наблюдават работата на лекарските екипи с реални пациенти, съотношението преподавател-студент по време на обучението и адекватността на предоставяната информация. Част от въпросите покриват общите впечатления на студентите относно организацията и административната подкрепа на персонала на МУ-София, както и битовите условия  по време на престоя им в България.

Радостен е фактът, че студентите дават висока оценка на клиничната програма на стажа и считат, че са получили релевантно за съответната специалност обучение. Изтъкват като положителен резултат възможността за създаване на нови контакти и подобряване нивото на езиковите им способности.

Висока оценка е дадена и на администрацията на университета от гледна точка на организираните съвместни културно-развлекателни мероприятия и оказаната подкрепа във връзка с всякакви битово-социални въпроси.

Препоръките на студентите за бъдещи практики са свързани с желанието им за повече практическа работа и възможност да посещават лекции заедно със своите български колеги не само по време на летните стажантски програми, но и през учебната година.