СТРАНИЦИ

Университетите от Alliance4Life се ангажират да намалят изоставането в прилагането на иновации в Централна и Източна Европа

През март 2024 г. представители на 12 университети-членове на Alliance4Life, включително Медицински университет-София, се събраха в Бърно, за да дадат началото на новия, финансиран от ЕС, проект A4L_BRIDGE. 4-годишният проект ще бъде с фокус върху модернизирането на кариерите в научните изследвания, сътрудничеството между партньорите и ангажираността с индустрията, политиците и пациентските организации. Действието е подкрепено от 4 722 788 евро по Европейската инициатива за високи постижения Horizon Widera 2023 и се ръководи от института CEITEC към Masaryk University, Чехия.


Към университетите и научните центрове като нов партньор се присъединява и Crowdhelix, за да увеличи максимално разпространението и прилагането на резултатите от проекта. Crowdhelix е платформа за отворени иновации, която изгражда връзки между изследователите и иновативни компании, така че да могат да планират, създават и експлоатират съвместни проекти и вериги за стойност Стартовата конференция беше открита от заместник-ректора по научните изследвания и докторантите на Университета Масарик, г-жа Шарка Поспишилова, която подчерта, че този проект представлява важен крайъгълен камък в усилията на университета за напредък в научните изследвания и иновациите в Централна и Източна Европа. Заместник-ректорът благодари на партньорите за ангажираността, която показаха през последните 6 години и представи историята и контекста на консорциума Alliance4Life.
Въпреки инвестициите и специалните схеми, държавите от ЕС в Централна и Източна Европа все още изостават по резултати от изследванията и иновации от своите западни партньори. Това произтича от фактори като: неразвити екосистеми, изтичане на мозъци, фрагментирано сътрудничество и ограничена интеграция в международни мрежи. Идентифицирайки тези пречки, Alliance4Life се появи през 2017 г. като стратегически съюз на 10 прогресивни институции в областта на хуманитарните науки от ЦИЕ. Бившият директор на CEITEC Masaryk University, г-н Ири Нантл, който инициира създаването на алианса, а в момента е заместник-министър на образованието на Чешката република, посети откриващата конференция и пожела на партньорите всичко най-добро в техните амбициозни начинания.
Друг важен гост на конференцията беше г-жа Едит Херцог, бивш унгарски евродепутат, която в момента служи като старши съветник в Инициативата за разширяване на научния бизнес. Тя насърчи членовете на Alliance4Life да продължат с дейността си, за да покажат, че изследователските институции от ЦИЕ са ценни членове на Европейското изследователско пространство.
Чрез първото финансиране по Хоризонт 2020, Alliance4Life насърчи обмена на знания и споделяне на добрите практики, и положи основите за културна трансформация в изследователските университети в региона на ЦИЕ. През 2021 г., надграждайки този успех, проектът A4L_ACTIONS разшири визията си и покани два водещи университета от Румъния и България да се присъединят, единият от които е МУ-София. Заедно, тези 12 организации превърнаха някои идеи в конкретни стъпки.
Г-н Стефан Вайерс, ръководител на сектор „Разширяване“ в Генерална дирекция „Изследвания и иновации“ на ЕК, подчерта, че Alliance4Life се е превърнал в регионален модел за подражание, катализирайки положителни институционални промени в университетите и изследователските институти в ЦИЕ.
Координаторът на Alliance4Life, г-жа Естер Жарур, представи новия проект A4L_BRIDGE, който ще повиши конкурентоспособността и потенциала за иновации на институциите-членове. г-жа Жарур подчерта, че успехът на Alliance4Life се основава на неговата уникална способност да трансформира институционалните култури чрез отворена комуникация и споделяне на добри практики. Партньорите са готови да споделят проблеми и да ги решават заедно. Желаният напредък се постига благодарение на съвместно обучение, работа в мрежа и изграждане на компетентност. Гласът на изследователските институции от Централна и Източна Европа вече се чува в Брюксел благодарение на документите за съвместна политика, изготвени от членовете на Alliance4Life.
Сега Alliance4Life планира да надгради своя успех и да вдъхнови положителни промени извън институциите-членове и да стимулира разпространението на резултатите от здравните им изследвания. Членовете ще продължат да служат като модел за подражание в институционалното управление за прогресивни изследователски институции и ще прилагат по-нататъшни институционални реформи. Тяхната цел е да създадат по-привлекателна среда за изследователите и да продължат изграждането на компетенции за ръководене на изследователската дейност.
Новият проект ще даде възможност за основаване на виртуален изследователски институт, който ще насърчи взаимодействията между научните общности в страните членки. Виртуалният изследователски институт ще бъде хостван на нова уеб платформа, която ще осигури споделено електронно обучение и ще даде възможност за намиране на партньори и ще предлага бизнес стажове за докторанти. Новата уеб платформа също ще служи като основен вход към проекта и база данни за всички резултати, които могат да бъдат свободно използвани от не-членове, които желаят да следват добрия пример на Allaince4Life.


Партньори в Alliance4Life:
Masaryk University (CEITEC MU – Central European Institute of Technology), Чехия
St. Anne’s University Hospital Brno (FNUSA-ICRC – International Clinical Research Center), Чехия
Медицински университет – София (MУС), България
Biomedical Research Center of the Slovak Academy of Sciences (BMC SAS), Словакия
Medical University of Łodz (MUL), Полша
University of Zagreb School of Medicine (UZSM), Хърватска
University of Tartu (TU), Естония
Vilnius University – Faculty of Medicine (VU), Литва
Latvian Institute of Organic Synthesis (LIOS), Латвия
University of Ljubljana (UL), Словения
Semmelweis University (SU), Унгария
Carol Davila University of Medicine and Pharmacy Bucharest (UMFCD), Румъния