СТРАНИЦИ

Уралски федерален университет с покана за виртуална конференция по изчислителни технологии в когнитивната наука, геномика и биомедицина

Когнитивна наука, изчислителна неврология, мозъчно-компютърни интерфейси, решения за био-обратна връзка, геномика и постгеномика, биоинформатика и биоинженерство, изчислително моделиране във физиологията и медицината, изчислително изображение и обработка на данни в биомедицината, изчислителни и експериментални техники в биомедицината, Медицина In-Silico. 

Това ще бъдат темите на конференцията, която ще се състои от 26 до 28 май 2021 г. и ще осигури интердисциплинарна платформа за обсъждане на проблеми в когнитивната наука, геномиката, биоинформатиката, биоинженерството, изчислителното моделиране във физиологията и медицината и in-silico медицината от специалисти от различни профили, включително невробиолози, генетици, лекари от различни специалности, фармаколози, специалисти в областта на изчислителната и експериментална биомедицина, биоинформатика и биоинженерство.

Приетите и представени пълни документи ще бъдат изпратени за включване в IEEE Xplore при спазване на обхвата и изискванията за качество на IEEE Xplore.

IEEE има споразумения с почти всички водещи издатели, включително Clarivate Analytics (известни още като Thomson Reuters), Elsevier (Compendex, ScienceDirect и Scopus), Google Scholar, ACM, IET и др.

За повече подробности относно записването за участие, моля, следвайте връзката: 2021 IEEE CSGB

Крайни срокове:

    • 14 април 2021 – краен срок за подаване на целия доклад

    • 12 май 2021 – уведомяване за приемане на доклада 

    • 19 май 2021 – краен срок за подаване  

    • 26 май – откриване на сесиите

Говорители / Презентатори

Александър Панфилов

Департамент по физика и астрономия, Гентски университет, Белгия

Андрей Летягин

RICEL – клон на IC&G SB RAS, Русия

3D сегментиране на мозъчни тумори за дълбоко обучение в изкуствения интелект

Игор Ефимов

Катедра по биомедицинско инженерство, Университет Джордж Вашингтон, Вашингтон, САЩ

Jiun-Wei Liou

Катедра по електронно инженерство, Технологичен университет Минг-Чи, Тайван

Любомир Афтанас

Научноизследователски институт по неврология и медицина, Русия

Мурат Озгорен

Катедра по биофизика, Медицински факултет, Близко-източен университет, Никозия, Кипър

Справяне със съзнателните състояния на мозъка

Питър Кол

Изследователски център за сърдечно-съдова медицина, Университет във Фрайбург – Бад Кроцинген, Германия

Сергей Федотов

Училище по математика, Университет в Манчестър, Великобритания

Сергей Шишкин

Центърът за неврокогнитивни изследвания (MEG Center), Московски градски университет по психология и образование

Контакт и поддръжка: csgb@ieeesiberia.org