СТРАНИЦИ

European University INGENIUM

Кметът на Яш поздравява участниците

Успешно приключи третото издание на 10 дни на INGENIUM

Българската делегация от преподаватели и студенти приключи успешно своето участие в събитието „10 Days of INGENIUM“ в университета партньор “Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi, Румъния, в периода 20 – 24 May 2024.
Общо 5 студента на МУ-София взеха активно участие в Junior Summer School „10 DAYS OF INGENIUM – TUIASI“ с ментор Ас. д-р Стоян Визев, PhD, Катедра “Превантивна медицина”, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”
Проф. Антония Янакиева, дм, Еразъм+ академичен координатор на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”, представи с презентация и активно участие Медицински университет – София в INGENIUM Alliance Staff Academy workshops.
Двама представители на административния персонал на МУ-София взеха активно участие в срещите по работните пакети WP3 & WP10 „10 DAYS OF INGENIUM – TUIASI“.

Третото издание на събитието „10 дни на INGENIUM“, водещото събитие на Европейския университет INGENIUM, беше посетено от 45 студенти и над 50 служители от 10 европейски партньорски университета.