СТРАНИЦИ

Възможности за финансиране на медицински проекти от Международния център за генетично инженерство и биотехнология

Международният център за генетично инженерство и биотехнология, ICGEB, предоставя възможности за финансиране на проекти в държавите-членки на ICGEB, с цел насърчаване на сътрудничеството, обучението на млади учени и развитието на изследователски съоръжения.

Програмата осигурява подкрепа за изследователски дейности в направленията:

  • Основни науки за живота;
  • Здравеопазване;
  • Промишленa и селскостопанска биотехнология и биоенергия.

Кандидатите трябва да заемат позиции в университети или изследователски институти във всяка от държавите-членки на ICGEB.

Безвъзмездните средства за ранно връщане в кариерата финансират млади изследователи, които са прекарали минимум 2 години в чужбина и които наскоро са се завърнали в държава-членка на ICGEB, за да създадат независима лаборатория.

Краен срок за онлайн подаване на проектите: 30.04.2022 г

Повече информация ТУК