СТРАНИЦИ

Уебинар за пост докторанти и млади учени EU-LIFE

Какво е пост докторант? Какви възможности има за пост докторите в Европа? Какви възможности има за последваща реализация на пост докторантите в Европа?

Насърчаването на изследователска кариера, като същевременно се предоставя широк обхват на изследователската екосистема, е ключово предизвикателство в рамките на Европейското изследователско пространство.

В този уебинар фокусът е върху докторантските изследователи, следва да се разискват кои са основните пречки и двигатели за кариерата в научните изследвания в Европа в академичните среди и извън тях. Уебинарът ще започне с кръгла маса с панел от лектори, последвана от сесия Въпроси и отговори от лекторите.

Безплатна регистрация ТУК Актуални новини в Twitter акаунта на EU-LIFE

Петък, 18 юни 2021 г., 16:00-17:30 (Българско време)

Уебинарът е безплатен и приветства млади учени от изследователски организации, пост докторанти, изследователи на всички нива, национални и европейски политици, както и организации, посветени на изследователска дейност и политики.