СТРАНИЦИ

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

България – Домакин на 42-ия Годишен Конгрес на Европейската фармацевтична студентска асоциация (ЕФСА)

В оспорвана надпревара с Полша тази година България и по-конкретно – Българска фармацевтична студентска асоциация (БФСА), бе избрана за домакин на 42-ия Годишен Конгрес на Европейската фармацевтична студентска асоциация (ЕФСА). Това е най-голямото от четирите ежегодни събития на ЕФСА/EPSA – Годишен конгрес (Annual Congress), Летен университет (Summer University), Есенна асамблея (Autumn Assembly) и Отчетно събрание (Annual Reception).

42-ият Годишен конгрес ще се проведе между 22-28 април 2019 г., в Парк хотел „Витоша“, София. Темата на конгреса ще бъде „Хронични заболявания – сериозна заплаха за съвременния свят“. На конгреса ще присъстват близо 400 студенти и магистри по фармация от 37 Eвропейски държави, като ще има участие и на световни лектори и международни обучители, специализирали в областта, както и български хабилитирани преподаватели от водещите университети в страната.

Участниците в това първо по рода си събитие в България ще присъстват на разнородни сумпозиуми, трейнинги по „меките” умения; ще имат възможността да практикуват и вземат участие в доброволчески здравни кампании, посещения във водещи фармацевтични компании и институции. Студентите по фармация ще могат и да обменят знания и опит с други свои колеги от  различни университети в цяла Европа.

Събития от подобен мащаб са ключови не само за България, но и за целия сектор. Европейските практики и конкурентното представяне на конгреса на най-високо ниво ще повишат имиджа, както на студентите по фармация у нас, така и на фармацевтичния сектор. Ще подобрят представянето на България пред Eвропейските страни и ще затвърдят връзките с тях с цел разширяване на  перспективите на българските студенти по фармация.

Всичко за конгреса