СТРАНИЦИ

Докторантски стипендии „Йожен Йонеско” на AUF 2018

Стипендии „Йожен Йонеско“ за докторанти и постдокторанти на МУ-София, с цел осъществяване на стаж в румънски университет

Открит е конкурс за докторанти и постдокторанти в МУ-София за стипендиите на румънското правителство „Йожен Йонеско“, за осъществяване на стаж от 3 до 5 месеца във франкофонска среда в румънски университет. Списък на румънските университети и темите за изследване по медицина, фармация, дентална медицина и обществено здраве тук.

Период на мобилността: 1 март – 31 юли 2018 г, като най-късно стажът трябва да започне на 1 май 2018 г.

Кандидатури се приемат до: 14 януари 2018 г.

Стипендията включва :
* месечна сума от 1000 евро за постдокторанти и 800 евро за докторанти;
* разходите за транспорт до и от мястото на стажа;
* медицинска застраховка за периода.

Условия и ред за кандидатстване на докторанти ТУК

Условия и ред за кандидатстване на млади учени с докторска степен ТУК

Можете да намерите цялата информация на сайта на AUF