СТРАНИЦИ

ТЪРГОВЕ ПО ЗДС

Заповед за класиране: „ПОМЕЩЕНИЕ -ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН“

За класиране на участниците и определяне на наемател на обособена част от имот публична държавна собственост: ..ПОМЕЩЕНИЕ – ФИЗКУЛТУРЕ11 САЛОН“, в сградата на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към МУ-София.

Заповед за класиране: Zapoved_Kolej.31.7.18