СТРАНИЦИ

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Избираме студент и преподавател на годината

Дойде времето да наградим най-отличилите се сред нас с титлата, която заслужават, а именно – СТУДЕНТ НА ГОДИНАТА. Тази година ще бъдат избрани студенти по следните направления:

 • Студент на годината на Медицински университет – София
  • Студент на годината на Медицински факултет
  • Студент на годината на Факултета по дентална медицина
  • Студент на годината на Фармацевтичен факултет
  • Студент на годината на Факултета по обществено здраве
  • Студент на годината на Медицински колеж „Йорданка Филаретова”
  • Студент на годината на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца

За да участвате в конкурса, моля изпратете ни кратко CV на български език и приложено сканирани копия на документи/сертификати, отговарящи на критериите за участие в конкурса, валидни за период от една година назад – Ноември 2017 – Декември 2018 година, а именно :
1. Успех от предходните два семестъра (представя се академична справка или Удостоверение, заверени в Деканата на съответния факултет; за участници от 1-ви курс се вземат оценките от кандидатстудентска кампания)
2. Научни публикации (прилага се копие от всяка една налична публикация)
3. Участие в конгреси, конференции, симпозиуми, семинари и лекционни потоци (активно или пасивно участие се удостоверява със сертификат)
4. Езикови умения (прилага се наличен сертификат/-и за определено ниво на владеене)
5. Работа и заемани длъжности, стажове и практики (прилага се документ от работодател или ръководител на съответния стаж, удостоверяващ заетостта)
6. Членство в различни организации (например Студентски съвет, различни неправителствени организации – прилага се уверителна бележка, подписана от от Председателя на организацията)
7. Заемани длъжности с мандатност в различни организации ( документ от Председателя на съответната организация)
8. Образователни семинари, повишаващи нивото на компетенциите (прилага се сертификат от участие)
9. Участие в спортни мероприятия ( прилага се сертификат или друга награда)
10. Други награди и отличия (прилагат се сертификати, медали и др)
Не забравяйте, че съответните документи и сертификати, удостоверяващи вашите участия и умения се отнасят за периода Ноември 2017 – Декември 2018 година.

Може да изпращате вашите кандидатури до 09.12. 2018 г. на ss.musofia@abv.bg

Вашите кандидатури ще бъдат разгледани и оценени от висококвалифицирана комисия в областта, която ще определи победителя във всяка една категория.

За втора поредна година ще се проведе и награждаване на Преподавател на годината на МУ-София в следните направления:
– Медико-биологични науки
– Медико-клинични науки
– Медико-социални науки

За целта в ПУЦ e поставена кутия, в която ще може да пускате вашите гласове с името на преподавателя и направлението, в което преподава.

Подаването на гласове е с краен срок 13.12,2018

Наградите ще връчим на официална церемония в литературен клуб „Перото“ в НДК на 17.12.18 (понеделник) от 19:00ч ! В най-скоро време ще Ви уведомим за начина,по който ще можете да резервирате маса за събитието.

Очакваме Вашите кандидатури!

Екипът на СС