СТРАНИЦИ

ТЪРГОВЕ ПО ЗДС

Медицински университет- София открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ – ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”, за извършване на комунални плащания,
платежни услуги и парични преводи, с ползваема площ 7,08 кв.м., находящ се на I-ви етаж, в подколонното пространство, в непосредствена близост до централния вход на
сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1.

Obiava komunalni plashtania21062017