СТРАНИЦИ

ТЪРГОВЕ ПО ЗДС

Медицински университет- София открива търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ кафе-бюфет”

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ КАФЕ-БЮФЕТ”, за кафене и бърза закуска с ползваема площ от
98,41 кв.м., находящо се на втори етаж, корпус „А“, в сградата на ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА при МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ с адрес: гр.София, ул. „Св. Георги Софийски” № 1.

Objava za targ – kafe