СТРАНИЦИ

МУ-София ще бъде домакин на годишната среща на ECTS MA през 2024 година

Представители на екипа на МИПФ взеха активно участие в проведената годишна работна среща на  мрежата ECTS MA „Foundation of ECTS Medicine Association“( сдружение на Медицинските факултети от ЕС, вкл. от Норвегия и Швейцария) през  юни 2022 г във Валенсия, Испания. След издигане на кандидатурите, на МУ-София беше гласувано последващото голямо домакинство на Асоциацията, планирано за средата на юни 2024 г. МИПФ започна подготовка, като подаде официално писмо от ректора за осигуряване на необходимата организация и представителност на събитието.

https://www.mf.uni-lj.si/ectsma/about?q=%2Fectsma%2Fabout