СТРАНИЦИ

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Наградиха студент и преподавател на годината 2019

Кулминацията на един от най-дългоочакваните моменти в събитийния календар на Студентски съвет към МУ София – конкурсът „Студент на годината на Медицински университет-София” се състоя на 19 декември в Клуб Перото.

Идеята, заложена в създаване на традиционния конкурс, е поощряване и награждаване на студенти с доказани високи академични успехи, познание на чужди езици, афинитет към научни разработки и открития, участие и представяне на университета ни в национални и международни научни семинари и конференции, извоювани постижения и отличия, участие в студентски и неправителствени организации и др.

Приза Студент на годината 2019 получиха следните студенти :

Студент на годината на Медицински университет-София   – Тихомир  Голийков

на Медицински Факултет – Теодор Ангелов

на Факултета по дентална медицина –Ивелин  Зъбчев

на Фармацевтичен Факултет –  Надежда  Янакиева

на Факултета по Обществено Здраве –Мелани Волева

на Медицински Колеж „Йорданка Филаретова” –Цветелина Мирчева

на Филиал-Враца „Проф. Иван Митев“–Нина Найденова

Чуждестранен Студент на годината – Жюлиде Касабоглу

По традиция бяха отличени и преподавателите.

Преподавател на годината  в областта на Медико-биологични науки – проф. д-р Емил Воденичаров – ръководител  Катедра Хигиена

Медико-клинични – проф. д-р Иван Литвиненко – Ръководител Катедра Педиатрия

Медико- социални – доц. Александрина Воденичарова – зам.-декан по учебна дейност ФОЗ

Почетен знак на СС за особени заслуги и принос към дейността на съвета получи зам.-ректорът проф. Тихомира Златанова