СТРАНИЦИ

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + за 2019г.

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2019 година.

Общата покана може да бъде открита ТУК

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2019г. по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.

Ключова дейност 1

 • Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението – 5 февруари 2019 г.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 5 февруари 2019 г.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 30 април 2019 г.
 • Мобилност за граждани в областта на младежта – 1 октомври 2019 г.
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ – 14 февруари 2019 г.
 • Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ — Съвместна покана ЕС-Япония – 1 април 2019 г..

Ключова дейност 2

 • Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 21 март 2019 г.
 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 5 февруари 2019 г. 
 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 30 април 2019 г.
 • Стратегически партньорства в областта на младежта – 1 октомври 2019 г.
 • Европейски университети – 28 февруари 2019 г.
 • Алианси на познанията – 28 февруари 2019 г.
 • Секторни алианси на уменията – 28 февруари 2019 г.
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 7 февруари 2019 г.
 • Изграждане на капацитет в областта на младежта – 24 януари 2019 г.

Ключова дейност 3

 • Проекти за диалог на ЕС за младежта – 5 февруари 2019 г., 30 април 2019 г., 1 октомври 2019 г.

Дейности по инициативата „Жан Моне“

 • Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 22 февруари 2019 г.

Дейности в областта на спорта

 • Партньорства за сътрудничество – 4 април 2019 г.
 • Малки партньорства за сътрудничество – 4 април 2019 г.
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел – 4 април 2019 г.

Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване можете да намерите ТУК