СТРАНИЦИ

Обща покана за подаване на проектни предложения по програма ЕРАЗЪМ + за 2018г.

Покана за среща с Председателския съвет на Европейския парламент в България за студенти и преподаватели

ОБЩА ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ + ЗА 2018Г.

Европейската комисия публикува Общата покана за подаване на предложения по Програма „Еразъм+“ за 2018 година.

Общата покана може да бъде открита на адрес: http://eur-lex.europa.eu

Националните покани за подаване на проектни предложения през 2018г., по трите ключови дейности на Програма „Еразъм+“ и формулярите за кандидатстване ще бъдат публикувани на уебстраницата на Центъра за развитие на човешките ресурси, след като бъдат оповестени от Европейската комисия.

Всички срокове за подаване на заявления, приключват в 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.
Сроковете за подаване на проектни предложения по централизираните и децентрализирани дейности на Програма „Еразъм+“ през 2018 година може да бъде открита тук.

Повече информация, свързана със сроковете за подаване на проектни предложения и условията за кандидатстване можете да намерите на следния адрес: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide