СТРАНИЦИ

Организиране на франкофонски семинари за докторанти 2016г.

Настоящата покана има за цел да подпомага организирането на докторантски семинари от консорциум от три институции в три различни държави, като най-малко две от тях се намират в Централна и Източна Европа. Продължителността на проекта е максимум 12 месеца, а бенефициенти могат да бъдат научния ръководител и докторанта. Краен срок за подаване на предложения е 15 февруари 2016г.

Документацията за покана 2016г. е на разположение на следния уебсайт:
https://www.auf.org/appels-offre/organisation-de-seminaires-doctoraux-appel-projets/