СТРАНИЦИ

Пети регионален Фестивал на студентите франкофони 2016 год.

Бюрото за Цетрална и Източна Европа на Университетската франкофонска агенция (AUF) организира в Букурещ, Румъния от 11 до 15 април 2016г. петото издание на регионален фестивал на студентите франкофони.

Фествалът има за цел да създаде пространство за обмен между младите хора от различни страни в приятелска атмосфера, използвайки френски език като средство за комуникация. Програмата ще включва научни и културни дейности, творчески работилници и артистични вечери и конкурси.
Регистрацията е отворена до 12 февруари 2016 г.

Всички подробности са на разположение на адрес:
www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/festival-des-etudiants-francophones-en-eco/