СТРАНИЦИ

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Победителите от научната сесия на IBCS

International Biomedical Congress Sofia( IBCS) е една платформа за обмен на знания, за предаване на опит между професионалисти и студенти и за придобиване на умения. IBCS е точното място, където талантливите студенти могат да се докажат и да представят своя научна разработка под формата на постер или орална презентация, които биват оценени от жури.

Журито тази година бе състав : д-р Димитров ( анестезиолог, ВМА), д-р Бакалов ( Катедра по патофизиология към МУ- София), д- р Сабит ( Катедра по патофизиология към МУ- София), проф. Гатева ( Катедра по Фармакология), проф. Хаджиолова (Катедра по патофизиология към МУ- София).

Победителите от научната сесия с постер са:

  1. Велислав Павлов с тема: Case of bilateral L5 spondylolysis. Management after failed back surgery.
  2. Стефан Икономов с тема: Occupational lead poisoning caused by improper surveillance of the employees.
  3. Василена Георгиева с тема: DNA Amadoriase Activity of the Glycolytic Enzyme Phosphoglucose.

Победителите от научна сесия с орална презентация са:

  1. Макс Екщайн с тема: Prescription of exercise therapy: the timing of maximum fat oxidation differs between normal weight, overweight and obese individuals.
  2. Теодор Ангелов с тема: Effects of leptin on NADPH-d reactivity in the dentate gyrus of rats
  3. Лора Върбанова с тема: Two-Stage Treatment of Aortoiliac Occlusive Disease in Patient with CLI