СТРАНИЦИ

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Поздравителен адрес до Ректора на МУ-София послучай 8 декември

Студентската общност на Медицински университет – София поздравява проф. д-р Виктор Златков, дм