СТРАНИЦИ

Покана за представяне на проектни предложения, 2017 г. EAC/А03/2016

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните действия от програмата „Еразъм+“ и съответните крайни срокове за подаване на проектни предложения:
Всички срокове за подаване на проектни предложения, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд), брюкселско време.

Ключово действие 1

Мобилност за граждани в областта на образованието и обучението – 2 февруари 2017 г.
Съвместни магистърски степени „Еразмус Мундус“ – 16 февруари 2017 г.

Ключово действие 2

Стратегически партньорства в областта на образованието и обучението – 29 март 2017 г.
Алианси на познанията – 28 февруари 2017 г.
Изграждане на капацитет в областта на висшето образование – 9 февруари 2017 г.
Изграждане на капацитет в областта на младежта – 8 март 2017 г.
Действия по инициативата „Жан Моне“

Катедри, модули, центрове за върхови постижения, подкрепа за институции и сдружения, мрежи, проекти – 23 февруари 2017

Действия в областта на спорта

Партньорства за сътрудничество – 6 април 2017 г.
Малки партньорства за сътрудничество – 6 април 2017 г.
Европейски спортни събития с нестопанска цел – 6 април 2017 г.

Подробните условия на настоящата покана за представяне на предложения, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за програма „Еразъм+“

* Ръководството за програма „Еразъм+“ представлява неразделна част от настоящата покана за представяне на предложения и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към настоящата покана.