СТРАНИЦИ

Промяна на крайните срокове за кандидатстване по Еразъм+

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
Промяна на крайните срокове за кандидатстване на входящи студенти.
Съгласно новите вътрешни правила за програма „Еразъм+“ новите срокове са:
15 юни – за зимен семестър или цяла академична година;
1 декември – за летния семестър.