СТРАНИЦИ

ТЪРГОВЕ ПО ЗДС

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ – ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН”

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост: „ПОМЕЩЕНИЕ – ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН”, подходящ за провеждане на физически мероприятия в часове, извън работното време, с площ от 180,00 кв.м, находящо се в сградата Медицинкси колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ-София, с адрес:
гр.София, ул. „Йорданка Филаретова“ № 3.

Прочети повече: Obiava MU- SOFIA МК.doc