СТРАНИЦИ

ТЪРГОВЕ ПО ЗДС

Търг с тайно наддаване на площ от общо 2 кв.м. за разполагане на 2 броя вендинг машини

Обява за откриване на търг с тайно наддаване на площ от общо 2 кв.м. (1кв.м. + 1кв.м.) за разполагане на 2 броя вендинг машини: една кафе машина и една за пакетирани храни, вода и газирани напитки, находяща се във фоайето на първия етаж на МК при МУ-София.

Прочети повече: Обява за търг