СТРАНИЦИ

ФИНАНСИРАНЕ НА МОБИЛНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАЖ ОТ ФРАНКОФОНСКАТА АГЕНЦИЯ (AUF) 2016 год.

Отдел „Международна интеграция и проектно финансиране” на МУ-София информира, че Франкофонската агенция (AUF) започва приема на кандидатури за професионален стаж в чужбина, за период между 1 и 3 месеца. Мобилността трябва да се осъществи между март и декември 2016, в институция, където работен език е френски.

Актуална информация е публикувана на: http://www.auf.org/bureau/bureau-europe-centrale-et-orientale/appels-offre-regionales/mobilites-de-stage-professionnel-16/

Подробности за условия, срокове и необходими документи за кандидатстване могат да бъдат прочетени на: https://www.auf.org/media/filer_public/76/fd/76fde06b-fd1e-4a19-b4e4-7f18d86d9839/sp2016_reglement.pdf

Срок за кандидатстване: от 13.10.2015 до 15.01.2016г.