СТРАНИЦИ

ХОРИЗОНТ 2020 – схема за Индивидуални стипендии (IF)

Във връзка с проведен семинар на 20.06.2018г. за подготовка на проектни предложения по програма „Мария Склодовска-Кюри“, ХОРИЗОНТ 2020, схемата за Индивидуални стипендии (IF) от националните контактни лица за дейностите „Мария Склодовска-Кюри“ и МОН, бихме желали да ви иформираме, че на следния линк могат да бъдат открити презентационните материали от обучението:

http://horizon2020.mon.bg/?go=page&pageId=27

Линк към отворения за кандидатстване конкурс по програма „Мария Склодовска-Кюри“,  Индивидуални стипендии (IF):

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2018.html