СТРАНИЦИ
представителите на събитието 10 години BBMRI-ERIC

10 години от създаването на BBMRI-ERIC

На 29 февруари BBMRI-ERIC отбеляза десет години на оказване на въздействие върху европейската общност от биобанки.

Европейската изследователска инфраструктура в областта на здравеопазването и науката, насочена към биобанкиране и биомолекулярни ресурси, BBMRI-ERIC, отбеляза 10-тата годишнина от своята успешна дейност със семинар в постоянното представителство на Австрия към Европейския съюз в Брюксел.

България е държава-членка на BBMRI-ERIC от 2018 г. Националният координатор за България (BBMRI.bg), проф. Радка Кънева споделя по повод годишнината:

„Участието на България в BBMRI-ERIC е от решаващо значение за създаването на националния възел, разпространението сред българските учени на културата на биобанкиране и споделянето на ценни набори от биологични проби и данни, за да се даде възможност за биомедицински изследвания. Това насърчи създаването на висококачествени национални колекции и биобанки, повиши тяхната видимост и позволи включването на България в ключови международни проекти и инициативи, като CanServ, Европейското партньорство за редки болести (ERDERA), инфраструктура за геномни данни (GDI) и Геномът на Европа.”

BBMRI-ERIC е европейска изследователска инфраструктура, създадена през 2013 г. съгласно законодателството на ЕС. Тя обединява всички основни играчи от сферата на биобанкирането – клиницисти и изследователи, биобанкери, индустрия, пациенти и граждани – за насърчаване на биомедицинските изследвания. Седалището й е в Грац, Австрия.

BBMRI-ERIC получи статут на ERIC (Консорциум за европейска изследователска инфраструктура) от Европейската комисия през 2013 г. Мисията на изследователската инфраструктура е да улеснява достъпа до проби, данни и биомолекулярни ресурси, за да създава възможности за висококачествени изследвания.

Членове на BBMRI-ERIC: Австрия, Белгия, България, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Малта, Холандия, Норвегия, Полша, Словения, Швеция и Швейцария.

Наблюдатели на BBMRI-ERIC: Дания, IARC/СЗО, Катар, Испания и Турция.

За повече информация относно BBMRI-ERIC посетете www.bbmri-eric.eu