СТРАНИЦИ

3-та Генерална асамблея по проект HTx

Третата генерална асамблея по проекта НТх, финансиран по програма Хоризонт 2020 се проведе между 24 – 25 март, с участието на членовете на консорциума. 

Програмата бе открита с дискусия за въздействието на  COVID-19 върху изпълнението на задачите по проекта  от неговия ръководител, Wim Goettsch от университета в Утрехт. На последвалите научни сесия бяха представени постиженията на отделните работни пакети и сесия за статистическите методи и включването на пациентите в HTx. 

По време на двудневното събитие, ръководителите на работни пакети представиха най-важните постижения и предизвикателства. Докторантите също имаха възможност за три минутно представяне на техните идеи и постижения.

Екипът на МУ-София бе включен в презентацията на случай 2 (The use of lifestyle interventions, medical devices, and e-health technologies in T1DM and T2DM), както и в дискусията на трансферабилността на ОЗТ между различни здравни системи.

Трансферабилността на данни и модели се очертава като основно предизвикателство при оценката на здравните технологии в България. Това е ключов момент за нарастващото глобално сътрудничество.

Детайлна информация за срещата ТУК

Повече за проекта можете да научите ТУК