СТРАНИЦИ

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн е новият ректор на Медицински университет – София

Акад. проф. д-р Лъчезар Трайков, дмн е новият ректор на МУ-София. Той бе избран с 330 гласа „за“ от общо 356 гласували на Редовно отчетно-изборно събрание на университета, което се проведе вчера в зала 3 на НДК. Делегатите избраха и акад. проф. д-р Ваньо Митев, дбн за нов председател на Общото събрание. Той замести на поста проф. д-р Генчо Начев, който бе начело на общото събрание цели четири мандата. Форумът премина при спазване на всички противоепидемични мерки.

Акад. Трайков остана единственият кандидат за приемник на досегашния ректор – проф. д-р Виктор Златков, дм. Другият претендент за поста бе проф. Костадин Ангелов, който си направи отвод, защото преди дни стана здравен минситър.

Новият ректор е завършил МУ-София през 1983 г. Работи 9 години като изследовател в INSERM Unit 324, Париж, Франция. През 1999 г. е хабилитиран като ръководител на научни изследвания в Медицинския факултет Cochin Port-Royal, в Университета Rene Descartes в Париж. През 2002 г. е избран за университетски професор по невронауки от Националния университетски съвет на Франция. След завръщането си в България продължава изследователската си дейност и ръководството на Центъра по паметови нарушения към Александровска болница. През 2007 г. става началник на Клиниката по Неврология в болницата, а от 2009 г. до 2013 г. е нейн директор. От 2008 г. до 2012 г. е заместник-декан на Медицинския факултет в МУ-София. Оглавява Центъра по дементология, признат като един от 40-те Centers of Еxcellence в Европа за изследователска работа в областта на болестта на Алцхаймер. Акад. Трайков е учен с над 150 научни труда, от които 75 са статии в едни от най-елитните медицински списания в света.

„Идеите ми съответстват с политиката на МОН за развитието на Медицински университет“, заяви в експозето си пред делегатите акад. Трайков като очерта приоритетите в бъдещата си работа по отношение на обучението на студентите. А те са следните:

  • ориентиране към практическо обучение;
  • увеличаване на дела на резултатите от текущия контрол при формиране на оценка по съответната дисциплина; поддържане на обща електронна платформа, осигуряваща онлайн прием на студенти, обучение, семестриалното и годишното им оценяване, както и възможности за провеждане на държавни изпити в електронна среда;
  • дигитализиране на учебната и лечебната документация, създаване на постоянна обратна връзка със студентите, отразяване мнението след всяко занимание, лекция, упражнение;
  • увеличаване от 10% на 50% на дяла на учебните програми с интегрирано електронно обучение;
  • увеличаване броя на учебните програми, изпълнявани с други образователни и научни институции от страната;
  • участие в мрежи за съвместно обучение с други медицински висши училища и чуждестранни университети;
  • включване на студенти в неравностойно положение в мобилности.

По отношение разширяването на професионалната квалификация в университета, акад. Трайков посочи като добра практика участието на преподаватели от МФ на МУ-София съвместно с колеги от Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“ в създаването на Магистърска програма по специалността „Био и медицинска информатика“.

Общото събрание избра и състава на новия Контролен съвет и новия Академичен съвет. Делегатите решиха единодушно проф. Генчо Начев да стане почетен председател на ОС.