СТРАНИЦИ

Актуални теми и публикации на Еврогайданс България за 2019 г.

Анализът на Европейската Комисия от проведено наскоро международно проучване за кариерното ориентиране през целия живот – политики и практики в Европейския съюз, се фокусира върху тенденциите, предизвикателствата и възможностите в сектора.

Кариерното ориентиране през целия живот има за цел да осигури подкрепа за професионалното развитие на лица от всички възрасти и на всички етапи от професионалния им път.

Това включва информация за кариерата, съвети, консултации, оценка на уменията и наставничество. Пълният текст на проучването може да бъде намерен ТУК

През 2019 г. Еврогайданс България организира национален конкурс за представяне на успешни истории в резултат на кариерното консултиране и ориентиране в България.

Конкурсът си постави за цел да събере, отличи и популяризира успешни истории в резултат на различни форми на кариерно консултиране в образователни институции, кариерни центрове или центрове за информиране и професионално ориентиране. Първите три отличени практики са заснети на ВИДЕОКЛИП.

Видеоклипът ще бъде адаптиран с английски субтитри и популяризиран чрез Интернет страницата на мрежата: http://euroguidance.hrdc.bg

Още интересни материали с добри практики в кариерното ориентиране в България: