СТРАНИЦИ

СТУДЕНТСКИ ЖИВОТ

Бъдещи медици част от Международния биомедицински конгрес

Junior pre-course e част от Международния биомедицински конгрес, организиран от Асоциация на студентите изследователи.

За учениците, които ще присъстват, е изготвена специална програма, която включва лекции и уъркшопи на тематики, които са основни по време на обучението им в медицински университет през първите 3 години.

Наравно със студенти, те ще се докоснат до иновациите в областта на биотехнологиите,регенеративната медицина, синтетичната биология, включително и всички социални събития, които съпътстват конгреса.

Искаме учениците да усетят академичността, която носи участието в конгреси и начина, по който това обогатява техните познания, показвайки новости в медицината, оперативни интервенции и интересни клинични случаи.

Участието на ученици в конгреса е една невероятна възможност за развитие на тяхната теоретична подготовка, добиване на международен опит и бъдеща професионална ориентация в областта на медицината и науката.

Международният биомедицински конгрес е събитие, на което гимназисти и студенти ще открият нови знания, ще трупат опит, ще приложат научната материя в реалния живот.

В програмата са включени редица работилници като:

Хирургически шевове и възли

Ще бъдат показани основните техники и инструменти в една от най- древните дисциплини в медицината, а именно- хирургията. Достатъчно сръчен ли ще си, за да бъдеш хирург?

Създатели на усмивки

Ще бъде проследен пътя към денталната медицина с една виртуална разходка и клинична демонстрация- изготвяне на зъбни рисунки и временни коронки.

Кардио – пулмонална първа помощ

Какви са техниките и манипулациите при спешни състояния, кои клинични случаи са спешни и кои неотложни- въпроси, чиито отговори ще бъдещите медици ще научат.

Анатомия

В основата на медицината стои анатомията на човека. Думата „анатомия“ идва от гръцките думи „ана“, което означава „нагоре“ и „том“, което означава „рязане“.

Паразити

Това са други организми, които тайно ни заобикалят. Младежите ще имат възможността да видят, използвайки микроскоп, паразитите с най- голямо медицинско значение.

Химия

Химията е една цветна наука. В работилницата ще се видят как изглеждат хелатните комплекси, цветните химични реакции и комплексните съединения.

Фармация

Лекарствата са неразделно свързани с лечението на всяко едно заболяване. Кога и как са поставени основите на фармацията, как лекарствата действат на организма и девизът на фармацевтите- „дозата прави отровата”.

Универсиада

В програмата e включена и състезателна част- универсиадата, която ще се проведе в два кръга- отборен и индивидуален. Учениците ще покажат своите знания в областта на биологията и химията, като победителите в индивидуалния кръг ще получат награда