СТРАНИЦИ

БЮЛЕТИН на ЕК относно направените от Съвместния изследователски център (JRC) анализи, предвиждания и стратегии за излизане от кризата с COVID-19

Документът допълва информацията, съдържаща се в раздела „Солидарност с Европа – науката на JRC за справяне с кризата с коронавируса“ (линк към брошурата), и е създаден за да представи дейността на центъра като европейска институция, която активно участва в мониторинга и контрола на риска, ранното оповестяване и управлението на кризи.

В настоящата кризисна ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, Съвместният изследователски център (JRC) е ангажиран с подготовката на насоки и изготвянето на точна характеристика на пандемията, както и с подробния анализ на епидемиологичните и икономическите въздействия, така че тя да може да бъде ефективно управлявана.

В приложената електронна брошура ще откриете информация за:

  1. Нови контролни материали за точни тестове за диагностициране на COVID-19;
  2. Помощ на държавите да управляват медицинския отговор;
  3. Проследяване на епидемията и изследванията;
  4. Изходни стратегии от кризата;·        
  5. Мониторинг на въздействието върху глобалните пътувания и икономиката