СТРАНИЦИ

Делегация на Университет Аджъбадем – Истанбул, Турция на работно посещение в Медицински университет – София

Ректорът на Медицински университет – София – Проф. д-р Виктор Златков, дм се срещна с  представители на Университета Аджъбадем, гр. Истанбул, Турция – проф. Беки Кан, заместник-президент, г-жа Гемзе Кемерли, ръководител Международен отдел и Мюжде Башар, Еразъм координатор, които посетиха университета на 16 декември 2019 г. На срещата участва и Международния отдел на Ректората с ръководител – Проф. д-р Радослав Гърчев, дм, дмн.

Участниците се запознаха със структурата на двата университета, с учебната, научната и международната дейност в тях. По време на визитата бяха обсъдени възможностите за разширяване на обмена на студенти и преподаватели от различни специалности и направления между двете институции по програма Еразъм+  за краткосрочно обучение, професионален стаж или преподаване.

Медицински университет – София има сключено междуинституционално споразумение с Аджъбадем университет по програма Еразъм + за мобилност на студенти и преподаватели в сферата на медицината и фармацията.

Показателно за дългосрочните възможности за това сътрудничество е фактът, че Университетът Аджъбадем е една от най-големите медицински университетски структури в Турция, а Медицински университет – София е лидер в предоставянето на висококачествено медицинско образование в България.