СТРАНИЦИ

Девет университета у нас приеха работното определение за антисемитизъм

Девет водещи български висши учебни заведения, между които и Медицински университет- София, приеха работното определение за антисемитизъм на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ). Това се случи вчера на церемония в Министерството на външните работи.

С работното определение за антисемитизъм, според министър Екатерина Захариева, висшите учебни заведения получават и „още един инструмент, с който да гарантират, че младото поколение, което няма лична връзка с Втората световна война и Холокоста, ще има нужните знания за ефективна борба с нетолерантността и дискриминацията“.

Заместник-министърът на външните работи и Национален координатор за борбата с антисемитизма Георг Георгиев подчерта, че разпростирането на дефиницията за антисемитизъм и нейното познаване от младото поколение трябва да бъде основна задача. Той изрази надежда, че примерът на висшите училища да приемат определението за антисемитизъм ще бъде последван и от гимназии, и от начални училища.

На събитието в МВнР присъстваха ректорите на 9-те университета – Медицински университет – София, СУ „Св. Климент Охридски“, УНСС, Нов български университет, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, НСА, както и председателят на Организацията на евреите в България „Шалом“ доц. Александър Оскар и председателят на българския офис на Американския еврейски конгрес Виктор Меламед.

До момента работното определение за антисемитизъм е прието и се използва от 29 страни, както и от редица организации, сред които Европейската комисия и Европейския парламент.