СТРАНИЦИ

До 12 ноември се забранява достъпът на външни лица до общежитията на МУ-София

До 12. 11. 2020г. да не се допускат външни лица, освен живущите в общежитията стопанисвани от База СОССБОС-МУ София.

До същатата дата -12.11. 2020г. се препоръчва да се преустанови настаняването в студентските общежития от  КСБВУ. Това се казва в заповед на директора на СОСБОС, издадена днес на основание чл. 63, ал.4 и1 1 и чл. 63в, от Закона за здравето във връзка с решение №673 на Министерки съвет от 25.09.2020година за удължаване срока на обявената инзвънредна епидемична обстановка с Решение №325 на Министерски съвет от 14.05.2020г., в изпълнение на заповед РД-01-626/27. 10. 2020г. на Министъра на здравеопазването за преминаване на дистанционно обучение, в изпълнение на заповед № РК 36-4079/28. 10. 2020г. на Ректора на МУ-София и на основание чл. 44, ал. 1, т. 2 от Правилника за устройството и дейността на Медицински университет – София.

От днес всички студенти, настанени в общежитията на Медицински университет – София могат да преведат наемите си за ноември и декември  по банков път, предвид променената епидемиологичната обстановка .

В платежния документ задължително да бъде отбелязано:

Име и фамилия, факултетен номер, номера на блока, номер на стаята, за кой месец е плащането, както и съответната сума за наема.

Наем за месец ноември – краен срок за плащане – 15.11.2020г;

Наем за месец декември – краен срок за плащане – 15.12.2020г;

Ето данните:

Медицински университет –София;

База СОССБОС;

IBAN:BG 04 BPBI 7940 3163 9853 00

Банка ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД